Return

Plans de Llastanosa

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Aquests prats de conreu, es cultiva herba, alfals, lleguminoses i blat per usar-lo com a aliment per al bestiar. Les muntanyes que veiem al nord i a l’oest són l’inici de Serra Cavallera, amb el seu cim, el Taga de 2040msnm, que també podem veure des d’on som si dirigim la vista cap a l’oest.

Els plans on som reben el mateix nom de la Masia que veiem a dalt de tot del prat. Hi ha referències ja del segle XIV. Actualment és patrimoni rural històric i està habitada. Aquest mas està situat a la part solana dels plans del Ter, entre la riera de Matamala i el torrent del Coll de Pal.

També podrem veure pletes. Les pletes (també dites cledes, quintanes o closes) són estructures metàl·liques, de pedra o altres materials que les usen els ramaders per concentrar el bestiar, ja sigui com a lloc de protecció, per alimentar-lo, per marcar-les, munyir-les o vacunar-les. Les pletes de fils elèctrics es van canviant de lloc perquè el ramat vagi adobant i alimentant-se en diferents terrenys.

Images