Return

El Reixac

Route POI
Environment
Index card

Introduction

El Reixac és una masia que ja figurava en el capbreu del 1397 i en altres documents de l'arxiu del monestir de Sant Joan de les Abadesses amb el nom de Querós de Ferriola. L'any 1515 ja constava amb el seu nom actual.

La masia fou restaurada l'any 1854 pel que llavors n'era el propietari, Joan Planas. El 1982 es va deshabitar. L'any 1992 va ser adquirida per Carme Bo i Ferran Miquel amb la intenció d'adaptar-la pel turisme a la natura.

Per la toponímia de la zona i les dimensions del conjunt arquitectònic fa pensar que era una casa important.

Del seu blog us en deixem aquest fragment:

"Ens preguntem: perquè el Reixac tenia aquella decoració tan acurada?, aquesta masia sempre ha estat una de les més importants de la contrada, tenia un gran terme i moltes cases adherides, per tant els amos disposaven de molt personal per fer les feines agrícoles i ramaderes, es podien permetre tenir un pintor amb plat a taula tant temps com fos necessari perquè aquest pogués anar matant hores per mantenir l'aparença de casa de senyors.

Les parets del Reixac han estat totes pintades de nou, seguin en la majoria de llocs les tècniques d'abans, a base d'estucats de cal acolorida amb pigments naturals i en altres llocs amb base acrílica i pintures fetes amb un conglomerant i pigments."

Images