Return

Terra vermella

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Comencem a enfilar-nos pel solell cap als plans de Fogonella. El canvi de temperatura i llum substitueix la fageda per la roureda.

Als llocs amb poc sòl apareixen plantes especialitzades a viure en llocs eixuts i calents. Les aromàtiques en formen part i hi podem veure mates de sajolida (foto), popularment emprada per adobar olives, i farigola, amb múltiples usos terapèutics i gastronòmics.

També trobem estrats de roca continentals vermellosos formats per conglomerats, gresos i argiles arrossegades pels rius que baixaven dels Pirineus en formació, fa molts milions d'anys. Per sota trobaríem les capes de calcàries amb més o menys argiles: margues i gresos d'origen marí, de colors més grisos, que es van alternant i aflorant puntualment.

Images