Return

Vegetació variada

Route POI
Flora
Index card

Introduction

A la banda sud del congost predominen els hàbitats pròpiament mediterranis, on predominen la carrasca i les màquies formades per arbusts alts i plantes aromàtiques. Acabem de travessar el Barranc de la Pardina, i en aquest punt la vegetació és més variada, amb la presència del roure, l´alzina, l´auró negre, la cornicabra, el pi blanc i alguns exemplars de lledoner.

Images