Return

Bassa del Coll de Montés

Index card

Introduction

Les basses són els dipòsits per collir aigua de pluja més antics i de més fàcil construcció de la zona. Es començaven a fer excavant un clot a terra triant un terreny argilós preferiblement per donar garantia d’impermeabilitat. Un cop feta la cavitat, es folrava el seu interior amb pedres el més ajustades possible, amb la intenció d’evitar la caiguda de les terres del voltant al seu interior. Aquesta bassa situada a prop del mas del Ramonet a la muntanya de los Llangossets, està construïda amb aquest sistema de construcció de pedra seca, amb les vores emparedades i una escala de pedra que permetia accedir-hi per tal de recollir l'aigua de la pluja.
Images