Return

LES HORTES

Route POI
Environment
Index card

Introduction

La conca de la Pobla de Segur està formada per les valls del rius Flamisell i Noguera Pallaresa, eixos vertebradors de la seva activitat humana.

L'activitat principal de la conca ha estat tradicionalment l'agricultura, a la qual també s'ha sumat la ramaderia. Els conreus principals han estat els típics de clima mediterrani, principalment amb la presència de fruiters i cereals. 

En aquest punt destaquem la influència del curs del Flamisell a l'hora de modelar el paisatge, afavorint la creació d'aquest mosaic d'hortes i cultius de regadiu aprofitant el curs del riu.

Images