Return

Picies

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Aquestes canonades que veieu baixen de dalt la cambra d'aigües, al costat del coll de Triador. La cambra és la sala on es recull l'aigua de l'Estany Gento i posteriorment es baixa fins aquí a la central hidroelètrica de Capdella, on es fa l'electricitat. Hi ha un desnivell de 800 m.

També trobem unes petites vies i un cable de subjecció per on es baixaven i pujaven les vagonetes que transportaven els materials.

Entrem en un bosquet anòmal, per les espècies que hi trobem. Les més destacades són els làrixs (única conífera de fulles caduques, semblants a les agulletes dels cedres), els faigs i els avets o pícies. Les pícies es diferencien dels avets en el fet que les pinyes pengen cap avall i en els avets són dretes amunt. Tots ells són arbres centro-europeus, plantats aquí pels enginyers que van venir a construir la central.

Pels voltants, però, els murets que aneu trobant, són les restes d'un antic viver que hi havia de pícies.

 

Images