Return

Prats de dall

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Es reguen, es dallen dos cops i despres els animals en baixar els repassen. Tipus de pollancres. Nigres al marge del camp i italica en mig. Murs delimitat camí de camps.

Images