Return

Orquis Maculat

Index card

Introduction

La ditera tacada, és una orquídia mitjana, fins a 50 cm o més, i prima, de fulles en roseta basal, lanceolades i marcadament tacades de bru-púrpura. Floreix al juny-juiol, amb flors on predominen els colors blanc rosa i lila. Habita en camps humits o semi inundats i molleres de l'estatge montà i subalpí.

 

Images