Return

Paisatge agroforestal

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

De mica en mica sortim del bosc mixt de pinassa i pi roig amb boix, fenàs de bosc i jonça per passar a una pineda seca de pinassa, amb brolla d’aromàtiques. Aquestes pinedes són secundàries i ocupen el lloc de la roureda de fulla petita als terrenys calcaris. Tímidament, on l’orografia ho permet, els camps de cereals s’endinsen i conviuen envoltats de bosc. Aquí, la possibilitat de veure mamífers com el senglar, al capvespre, són elevades.  

Images