Return

Barranc del Solà

Route POI
Geology
Index card

Introduction

És el barranc més important de la vall de la Terreta, que aporta les aigües que recull a la Noguera Ribagorçana. El seu llit de graves i còdols que veieu al davant i que es fa més ample segons baixem ens ho indica.

És un barranc i el seu règim hídric està relacionat amb les precipitacions, com en tots els de la vall. Així doncs, no podem esperar cap bosc de ribera, només alguna taca o franja localitzada de pollancres, freixes o salzes allà on s'acumuli aigua o humitat.

Aquests barrancs erosionen molt el terreny, com ja heu vist en baixar. Entre els barrancs hi queden altiplans on es conreen els cereals. Si us fixeu en el marge del barranc dels Masets (foto), per on hem baixat, queden al descobert dos tipus de sòls sedimentaris molt diferenciats: a dalt, un de color vermell i, a sota, un de gris. El gris són margues d'origen marí, sediments del fons de l'antic mar (fa uns 45 milions d'anys), d'abans que s'aixequessin els Pirineus. El vermell són sediments continentals, abocats sobre els del fons marí un cop aquest mar es va retirar provocat per l'aixecament dels Pirineus.

Davant, a l'altre costat de la llera, veieu el molí de Barreda. No creiem, a primer cop d'ull, que fos un molí hidràulic, oi?

Images