Return

Castell de Ferran

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

El Castell de Ferran apareix citat l’any 1197 en el testament de Guillem de Granada. Citat en documents del rei Jaume I, al segle XIV pertany a l’arquebisbe de Tarragona i l’any 1340 es documenten aldarulls dels veïns de Ferran envers un subsidi de guerra imposat pel rei Pere el Cerimoniós. El castell s’originà en una torre desapareguda del segle XI dins del terme del Castell de Tamarit i la seva transformació es deu a posteriors ampliacions. És al segle XVII quan es produeix la gran reforma arquitectònica que es pot veure actualment.

Images