Return

014

Route POI
Architecture
Environment
Index card

Introduction

El camí per on hem baixat és la mateixa sèquia del molí del Pas i a 20 m a l’esquerra tenim la Mineta del Sifó, una construcció de maons, mig soterrada en forma de caseta. El molí del Pas, que és on ens trobem ara al marge dret del riu Gaià, al final de la sèquia de desguàs del molí, hi ha una tollada feta amb grans carreus que feia pujar l’aigua fins al nivell més alt perquè corrés avall a través de la canal que travessava el riu i a l’altra, la mina sifònica feta amb grans lloses i coberta de terra. L’habitacle s’omplia fins que l’aigua arribava un nivell superior per a poder córrer sèquia avall. A través del sistema de vasos comunicants l’aigua del molí corria per l’altra banda del riu per regar les noves zones de conreu. En la fotografia veieu una fenedura en la roca per on segurament encaixava alguna de les portes que permetia tancar i obrir el pas de l’aigua sèquia avall. Amb el sifó s’evitava haver d’escurar la resclosa cada vegada que hi havia una gaianada, ja que l’aigua s’agafava directament de la sèquia de desguàs del molí i no del riu. A més, moltes vegades la sèquia del molí devia portar mes aigua que el riu mateix tenint en compte que estem situats a l’última zona de rec i que riu amunt les captacions ja feien minvar el seu cabal.
Images