Return

Masies fortificades

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Estem a prop del Mas Cosidor (segle XV), l’hem estat veient des de fa una bona estona. El mas està enrunat però la torre encara s’aguanta dreta. La funció de la torre era la defensa dels seus habitants durant les incursions pirates, cap als segles XVI i XVII. Aquest havia sigut un gran Mas, s’ubica en una vall a l’oest del turó de Sant Simplici, en zona baixa i terres fèrtils, junt al barranc de la Móra. És un terreny espartà que ha propiciat l’aparició de masies lligades als conreus però disseminades pel territori i aïllades de la població. És en aquest context en el qual s’entén que les masies necessitaven sistemes de defensa.
Images