Return

Pi pinyer i pi blanc

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Tot i que durant tot el recorregut el pi que domina és el pi blanc, en aquest punt el trobem intercalat amb alguns pins pinyers. A primer cop d’ull, la diferència està en que els pins blancs més grans i desgarbellats, estan carregats de pinyes, en canvi rarament en veiem alguna en els pinyers, de capçada molt més compacta, en forma de bolet. A més la diferència de mida tant de la pinya com dels pinyons és molt notable, més grossa i rodona la del pi pinyer, a l’esquerra en la imatge. També ens podem fixar en la textura i color de l’escorça, el gris clar és el que dóna nom al pi blanc.

Tots dos es troben molt ben adaptats al clima mediterrani, tant pels llargs mesos de sequera com per la forta insolació a l’estiu. Els pinyons eren un recurs complementari a la vida als masos.

Images