Volver

El Guix

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Veurem en el recorregut d’avui que apareixen sectors amb un sòl i unes roques diferents de les calcàries de les parts més altes. Són els guixos, que sovint apareixen intercalats entre calcàries. El Guix, és un sulfat de calci di-hidratat (calci + sofre + oxigen, units a dues molècules d’aigua). L’origen de la formació, el trobem en els dipòsits marins, formats fa uns 200 milions d’anys. Pot ser de color blanc, gris o vermellós. És un material tou, que es pot exfoliar en escames o làmines transparents anomenant-se llavors selenita. Les seves aplicacions s’aconsegueixen un cop cuit al forn.
Imágenes