Súria
Volver

Falla de Migmón

Ficha

Introducción

Ara tenim al davant, l'aflorament de Migmón, un espectacular plegament que ha esdevingut un dels símbols de Súria. Es tracta d'un plec de l'anticlinal de Balsareny. Si mireu les roques i intenteu resseguir qualsevol de les capes que hi ha, observareu que aquestes queden trencades en certs llocs i es desplacen verticalment. Aquestes fractures més o menys rectilínies que separen les capes a banda i banda s'anomenen falles.

Les falles es generen quan els esforços de l'activitat interna de la Terra, arriben a ser superiors a la duresa de les roques, fins a trencar-les. Si els esforços són menors, les roques es pleguen i formen anticlinals i sinclinals.

El topònim Migmón ja s'utilitzava el 1850. Actualment, ha donat nom a l'institut, a entitats, comerços i negocis, productes de rebosteria, i l'estructura apareix a l'escut de la vila.

Migmón també ha anat acompanyat d'una llegenda que el folklorista Joan Amades va recollir el 1953 al seu Costumari Català, on diu: "Al cim d'un turó immediat a Súria hi ha unes roques encarades que, segons la veu popular, són la marca de l'acabament del món i indiquen el centre de la Terra, que fou per on s'acabà en ésser creada. Quan el món s'hagi d'acabar, aquelles pedres s'ajuntaran."

Imágenes