Volver

Riu Onyar

Route POI
Flora
Ficha

Introducción

El riu Onyar neix al massís de les Guilleries i passa per Fornells de la Selva abans de desembocar al riu Ter, a Girona. Al seu pas pel municipi es troba acompanyat per una comunitat de salzedes, on domina el salze blanc (Salix alba ) i les canyes (Arundo donax) als marges del riu. Més enretirats hi ha algun om.

La vegetació en aquest punt es troba força degradada, amb una gran presència d’espècies plantades com robínies, pollancres, àlbers. Aquesta vegetació és fruit de l’eliminació de la vegetació de ribera original i la seva substitució per les plantacions forestals.

El bosc de ribera originari era la verneda, on hi creixen un bon grapat d’herbes de boscos humits, com el lliri de neu o el marcòlic.
A la primavera i l’estiu es pot veure la tortuga de florida, una espècie introduïda que malauradament està desplaçant la tortuga de rierol, que és l’autòctona de la zona, ja que li ocupa l’espai i l’aliment.

Imágenes