Volver

Cadolla o cogulla

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Les cadolles o cogulles tenen forma normalment rectangular i són excavats a la roca. Sempre es localitzen a la part baixa d'una superfície rocosa, més o menys àmplia, solcada per unes canals obrades sobre la pedra que aboquen al dipòsit. Per evitar l'evapotranspiració i la intrusió de bèsties hom les cobria amb una tapa metàl•lica o de fusta. En una època a on el temps es comptava d’una altra manera les cadolles s’excavaven a la roca viva emprant les escodes, com eines imprescindibles acompanyades del mall i altres eines com falques, tascons i barrines. Font: Observatori del Paisatge
Imágenes