Volver

495-GRAN FAIG

Route POI
Flora
Ficha

Introducción

Aquest exemplar possiblement supera els 200 anys de vida, i tot i no trobar-nos en un clima atlàntic, hi ha suficient humitat per poder sobreviure-hi.

El seu nom fagus sylvatica prové del terme grec "fagus" que significa "per menjar", ja que les seves llavors són comestibles, i "sylvatica", per la seva capacitat per formar boscos.

Acostumen a formar boscos amb poca diversitat d'espècies vegetals, ja que la disposició de branques i fulles acapara el màxim de llum impedint el creixement del sotabosc.

La seva distribució és eurosiberiana.

Imágenes