Volver

502.1-PARETS DE ROCA

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Les serres que trobem a Borredà van en direcció est-oest, però els rius tendeixen a anar de nord a sud a causa de la inclinació i el desnivell creat pels Pirineus.

El riu aquí i més avall queda força encaixat entre altes parets de roques sedimentàries amb els estrats força inclinats.

El seu color gris ens indica que van sedimentar en un ambient aquàtic, ja que no van estar en contacte amb l'oxigen i no van formar-se òxids, més aviat marronosos i vermells.

La conca del Margançol transcorre principalment sobre una geologia representada per gresos, lutites i conglomerats formats durant l'Eocè-Oligocè, fa entre 55 i 23 milions d'anys

Imágenes