Volver

Teuleria

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Aquesta teuleria, juntament amb els dos molins que veurem més endavant, segurament estaven vinculats a Cal Mas, a l’altra banda del torrent de  la Roca. El fet que les dates que trobem a les llindes de Cal Mas i el molins siguin contemporànies ens indica que possiblement a mitjans del segle XVIII amb les construccions dels molins o de Cal Mas fos necessària la disponibilitat de teules, fet que hauria portat a la construcció d'aquesta teuleria.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres per cobrir les necessitats d’ampliar o arreglar les edificacions existents. Aquests forns normalment es troben a prop de l’extracció d’argila amb que es preparava el fang. El forn es carregava amb les peces a coure per la portella lateral de la part superior que s’anaven apilant ordenadament a sobre la graella. A la part davantera inferior del forn veiem la foganya, en aquest cas formada per dues obertures per on s’introduïa el combustible a la cambra de foc.  La part inferior i la superior es comunicaven a través d’uns forats que permetien el pas de l’escalfor. S’hi cremaven feixines fetes amb brancada i matolls.

 

Imágenes