Volver

Els crancs de riu

Route POI
Fauna
Ficha

Introducción

La presència d'aigua en el canal fa que aquest sigui un hàbitat ideal pel cranc de riu ibèric. Aquesta espècie però es troba amenaçada actualment per la presència del cranc de riu americà. 

L’americà és una espècie invasora que provoca nombrosos danys a les espècies autòctones. Una espècie invasora és una espècie que no és natural d'un lloc sinó que ha estat introduïda voluntàriament o involuntàriament pels humans, que s'ha adaptat molt bé al nou hàbitat i que prolifera tant que suposa una amenaça per la fauna o la flora autòctones de l'ecosistema. Les espècies autòctones no estan adaptades per competir-hi i, sovint, no hi ha una depredació natural sobre l'espècie invasora fet que n’augmenta les poblacions. 

El cranc de riu americà és portador d'un fong que causa una malaltia que mata als crancs autòctons anomenada afanomicosi. Això fa que si trobem presència de cranc americà, és molt probable que el cranc autòcton s'hagi vist exposat a la malaltia i hagi mort provocant d'aquesta manera que en el rec puguem trobar una espècie o l'altra però difícilment les dues. En el cas concret d'aquest rec trobem cranc de riu americà cosa que suposa una mala notícia pel cranc de riu ibèric. A més a més, el cranc americà és una espècie molt més agressiva i competeix fortament per l'aliment amb altres espècies a més a més del cranc de riu ibèric.

 

Imágenes