Volver

Pou de glaç de Can Bosc

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Aquestes construccions servien per emmagatzemar el glaç que es feia a les basses o geleres, situades a prop de rius i torrents, a zones a on estaven garantides les glaçades. Aquest gel produït a les basses s'havia de tallar i transportar fins al pou de gel. Amb la construcció del pou es buscava un bon aïllament i conservació del gel el màxim de temps possible.

Aquests dipòsits de planta circular i tronc cilíndric es construïen soterrats o semi soterrats adossats a un marge en un desnivell del terreny. Aquest desnivell facilitava l’evacuació de l’aigua del desglaç a mesura que el gel s’anava desfent.

Els murs de les poues s’acostumaven a fer de pedra seca i en algunes ocasions s’arrebossava amb morter de calç per facilitar l’aïllament.  

Una part molt important del pou era la cúpula. La cúpula feia la funció de cobrir el pou, evitant que el gel s’embrutés, però alhora facilitant la conservació del mateix pou. Exteriorment les cúpules podien estar cobertes de terra i vegetals o amb teula àrab, afavorint un millor aïllament.

 

Imágenes