Volver

339BASSA

Ficha

Introducción

Aquesta bassa és un bon punt d'observació de fauna del bosc. Mamífers com fagines, la geneta o el teixó, a més d'ocells, rèptils i amfibis, hi van  passant al llarg del dia. Els mamífers són de capvespre o nocturns. 

També és un hàbitat ideal per la vida d'amfibis, com granotes, gripaus (foto), tritons i salamandres, o per la d'alguns rèptils com la serp d'aigua.

Hi podem veure plantes especialitzades en zones inundades o molt humides com els jocs o els ranuncles. Aquesta segona, el seu nom en llatí "ranunculus" significa granoteta, perquè moltes viuen prop de l'aigua.

Imágenes