Volver

292

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

 Les roques de la dreta són margues grises i gresos, de duresa mitjana i baixa, força plàstiques, el grau d'inclinació, força  vertical, fa que s'erosionin d'una manera molt ràpida.

És un terreny molt dinàmic, i amb cada episodi de pluges intenses, canvia la seva forma amb reguerots i xaragalls profunds que s'emporten el material pendent avall.

El terme "badland" significa terres dolentes, apareixen en terrenys secs formats per roques sedimentàries i també argiles.

En els badlands apareixen les formes abans anomenades, i també rambles, canyons i barrancs com a formes geològiques.

 

Imágenes