Volver

298

Route POI
Fauna
Ficha

Introducción

Al terra del camí hi ha tot de petites muntanyetes d'uns 5 cm d'alçada màxima. Aquests munts són les restes de terra que han excavat les abelles per fer els seus nius subterranis.

A la península existeixen més de 1000 espècies diferents d'abelles i 700 de vespa i la majoria són solitàries, tot i que sempre les imaginem en colònies grans en forma de rusc.

Fan una funció ecològica cabdal per pol·linitzar infinitat de plantes i arbres, els seus hàbitats cada vegada reben és pressió tant per la urbanització com per l'aplicació d'insecticides i pesticides als conreus i jardins.

Imágenes