Volver

Peixos del Ter

Route POI
Fauna
Ficha

Introducción

En el riu Ter hi viuen un bon nombre d'espècies de peixos, autòctones i al·lòctones. Sovint molts peixos s'han introduït als nostres rius per interès de la pesca esportiva i això ha modificat l'hàbitat perquè en desplacen a les autòctones o introdueixen noves malalties a les quals les autòctones són molt sensibles.

En aquest tram hi podem trobar peixos autòctons com el barb de muntanya, la bagra o l'anguila, però també hi podríem trobar espècies introduïdes com la carpa, el peix gat, la madrilleta vera o el peix sol entre d'altres.

Imágenes