Volver

Granota roja a la Font de l'osca

Route POI
Fauna
Ficha

Introducción

A la font de l'Osca, un bassiol d'aigua molt poc profunda, és un bon lloc de cria per la granota roja (Rana temporaria). Aquest amfibi té en aquestes serres, i el Montseny-Guilleries el seu límit meridional de distribució, que arriba cap al nord fins al cercle polar àrtic i a tot Europa fins als Urals. La granota roja és de color marronós sense tonalitats verdoses, a diferència de la granota verda (Pelophylax perezi). També la podem distingir per la taca timpànica gran i de color fosc. Les salamandres (Salamandra salamandra) vivípares, posen les larves que conviuran i es desenvoluparan al bassiol de la font amb les de la granota. Granota roja a la Font de l'osca A la font de l'Osca, un bassiol d'aigua molt poc profunda, és un bon lloc de cria per la granota roja (Rana temporaria). Aquest amfibi té en aquestes serres, i el Montseny-Guilleries el seu límit meridional de distribució, que arriba cap al nord fins al cercle polar àrtic i a tot Europa fins als Urals. La granota roja és de color marronós sense tonalitats verdoses, a diferència de la granota verda (Pelophylax perezi). També la podem distingir per la taca timpànica gran i de color fosc. Les salamandres (Salamandra salamandra) vivípares, posen les larves que conviuran i es desenvoluparan al bassiol de la font amb les de la granota.

Imágenes