Volver

Superfície estructural

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

En geologia es parla de superfície estructural quan tot l’aflorament correspon a la mateixa capa i, a més, tot el sediment que el forma s’ha dipositat al mateix instant. És a dir, el que veiem és el sostre d’una capa sedimentària i, per tant, tindrem el mateix gruix de sediment a qualsevol punt de la capa. Aquestes superfícies es formen quan els materials són molt diferents. La capa inferior és molt resistent a l’erosió, mentre que la que té per sobre no. D’aquesta manera la capa superior, de mica en mica, desapareix fins a deixar només visible la capa resistent inferior. En aquest cas, la capa que podem trepitjar és un gres molt carbonatat de l’Eocè, fa entre 40 i 60 milions d’anys.

Imágenes