Volver

VISTES ORÍS

Route POI
Fauna
Paisajes
Ficha

Introducción

Hem de sortir una mica del track. Podrem veure, cap al sud, tota la vall ocupada per conreus i clapes de boscos d'Orís, a l’oest, el castell d’Orís i a l’est, la serra de La Trona.

Des d'aquí podrem gaudir de la visió del majestuós vol de les aus, és possible que veiem voltors (Gyps fulvus), aligots (Buteo buteo), tudons (Columba palumbus), gaigs (Garrulus glandarius), roquerols (Ptyonoprogne rupestris), i a la primavera i estiu abellerols (Merops apiaster), falciots (Apus apus), orenetes comunes (Hirundo rustica), orenetes cuablanca (Delichon urbica), a banda d'altres aus més petites com pardals (Passer domesticus), pinsans (Fringilla coelebs)...

Imágenes