Volver

Gorgs

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Durant aquest tram de la Riera es formen nombrosos gorgs i tolles amb un valor ecològic i geològic especial. 

L’acció de l’aigua de manera continuada, dissolent la roca calcària i precipitant en altres llocs, ha anat esculpint la roca calcària i ha generat tot aquest conjunt de formes sinuoses que li proporcionen a la Riera de Carme aquesta vellesa singular. Cal tenir en compte que per poder excavar la roca, s’ha de mantenir el flux d’aigua de manera continuada cosa que es dóna en aquest cas. 

Podem observar la formació de piscines d’immersió que són el resultant de l’erosió de l’aigua que cau des d’una certa alçada en una cascada provocant una força erosiva major sobre el llit del riu. A més a més, els remolins que es formen on cau l’aigua de la cascada contribueixen a augmentar aquesta erosió generant grans basses. 

Aquests gorgs que poden ser més profundes que la resta del llit del riu permeten oasis de vida en mantenir aigua quan tota la llera s'asseca  permetent així que la vida es pugui mantenir fins que el riu recuperi el cabal. 

 

Imágenes