Volver

Parc de la riera

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

És el tram més ben conservat de la riera de Polinyà dins el nucli urbà i que no només ofereix la traça de la riera sinó els prats del voltant on floreixen herbàcies anuals que afavoreixen la biodiversitat (insectes, ocells, etc..)

Acabeu de passar uns exemplars preciosos d'alzines, afectades però per un escarabat que provoca l'assecada de la capçada (gireu-vos). A més de les alzines, els roures formen part de la vegetació potencial als sols més bons i humits d'aquests torrents. Els pollancres i els lledoners són arbres plantats.

Els pollancres es plantaven per fusta a l'igual que els plàtans. Ara sou davant una plataneda que recorda les plantacions de plàtans amb aquesta finalitat silvícola: l'obtenció de fusta. Molts d'aquests arbres i plantacions, ja no aprofitables econòmicament, s'acaben naturalitzant i aprofitant com en aquest cas per a parcs i jardins.

És un bon lloc per seure a l'ombra dels arbres i sentir el cant dels ocells d'aquests ambients: merles, rossinyols bords, verdums...

 

Imágenes