Volver

La fauna del riu Ter

Route POI
Fauna
Ficha

Introducción

En el transcurs pel riu Ter podrem veure molts tipus diferents d’aus. Algunes vivint sempre a l’aigua o molt a prop d’ella, com la polla d’aigua (Gallinula chloropus) o el blauet (Alcedo atthis). D’altres sovint a prop de l’aigua, però sense dependre’n tant, com el bernat pescaire (Ardea cinerea) (foto) o l’esplugabous (Bubulcus ibis).

Els primers neixen, es reprodueixen i fan el niu a l’aigua o just a la vora, tot perquè la seva dieta es basa plenament en el que obtenen del riu, ja siguin petits crustacis com la polla d'aigua o peixos com el blauet, són espècies especialistes. En canvi, els segons, poden viure tan a prop com lluny de l’aigua, ja que la seva dieta (petits amfibis i rèptils i crustacis, entre d’altres) és més variada, són espècies generalistes.

Imágenes