Ruta a la Riera de Talamanca
Volver

Gresos i margues

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

En aquests espadats es visualitzen les roques sedimentàries de tipus detrític pròpies de gran part de la Catalunya central.

La roca despullada ens permet observar a les capes superiors els gresos de color ocre compostos per partícules de la mida d'arenes i a les capes inferiors les margues grises compostes d'argiles i calcita.

Aquests materials i estructures de l'eocè mitjà, sedimentats al fons del mar fa uns 40 milions d'anys, poden contenir fòssils marins.

En aquest collet  és evident la fragilitat d'aquest tipus de formació, podem observar els xaragalls que es formen per l'acció de l'aigua.

Imágenes