Ficha

Introducción

Les balmes o coves es troben en aquella part dels cingles que tenen una major erosió, on els materials són més tous. Aquestes balmes són espais de dimensions i altures variables, aprofitades pels bosquetans, pagesos i ramaders. Si les dimensions ho permetien, fins i tot s'hi arribava a construir un corral amb barraca, on el pastor guardava el ramat i descansava, tal i com sembla que aquí encara passa. D'altra banda, les balmes més petites també serveixen per protegir els ruscs d'abelles, per tant, us recomanem no atansar-vos-hi massa. Millor mirar-ho des de certa distància.

Imágenes