Volver

Paisatge

Route POI
Paisajes
Ficha

Introducción

El bosc original de roures i alzines que ho cobria tot, es va anar artigant per aprofitar-ne la llenya com a combustible i per guanyar terrenys on poder conrear i plantar vinyes i altres fruiters de secà com els ametllers (avui tots desapareguts).

Avui, abandonada la vinya i els ametllers, només queden els conreus de secà, dominats pel blat, de color verd intens, i l'ordi de color verd blavós. Puntualment altres conreus de flor posen notes de color al paisatge: són el conreu de la colza i esporàdicament el girasol, ambdós oleaginosos farratgers.

L'alternança dels camps amb els retalls de bosc de pi fan un mosaic agroforestal d'elevat valor biològic. A tots els grups d'animals els hi agrada molt aquesta distribució, ja que tenen el menjar prop les zones de cria i refugi.

Les feixes de vinya abandonades als petits turons, avui estan envaïdes pel bosc de pi blanc. Al solell, el sotabosc és format per càdecs i llentiscles, aromàtiques com el romaní o la farigola, i el llistó (gramínia). A l'obac el sotabosc de la pineda és ocupat per arboços, aladerns i a les clarianes la jonça i el fenàs boscà (gramínia).

Els roures i les alzines, ara comencen a recuperar el seu lloc sota les pinedes i trobem exemplars aïllats prop els torrents o als marges dels camps i camins. En el futur, si no hi ha cap nova pertorbació (incendis, estassada, etc), els roures tornaran a dominar els obacs i les alzines els solells.

 

Imágenes