Volver

Barraca de vinya

Route POI
Arquitectura
Ficha

Introducción

Aquesta barraca de vinya i les restes murs de pedra seca ens parlen d'un passat agrícola pròsper, d'una terra llaurada i conreada àmpliament amb vinyes i oliveres.

La tècnica de la pedra seca és una manera d’aixecar murs molt antiga. Consisteix en anar sobreposant les pedres horitzontalment amb un lleuger pendent sense lligar-les amb cap mena de ciment o argamassa. La filada superior es decanta cap a l'interior tot formant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb una o diverses pedres. 

La coberta es reomplia de pedruscall i terra per donar consistència. La terra es fixa per les arrels de la vegetació natural que hi creix.

L’arribada de la fil·loxera, a finals del segle XIX, i posteriorment la millora dels mitjans i comunicacions, les quals feien més accessibles les vinyes, va afavorir que es deixessin de construir a partir de la primera meitat del segle XX.

Imágenes