Volver

Molí de vent

Route POI
Otros
Ficha

Introducción

A l’esquerra de la nostra marxa, a prop del vial del carrer i a frec d’un solar sense urbanitzar, podem veure aquest antic molí aiguader o de multipala, també coneguts com a pous de vent, ja que eren usats pel tal bombejar aigua d’un pou per usos agrícoles. Són molins d’eix horitzontal i cal orientar-los al vent. Aquesta orientació és realitzada de forma automàtica mitjançant un penell incorporat. Se’ls eleva sobre el terreny mitjançant una estructura vertical de ferro. Un element, doncs, que ens recorda l’ús de zona d’horts que deuria tenir aquest lloc concret abans de la seva urbanització.

Imágenes