Volver

Brolla de bruc

Ficha

Introducción

El paisatge característic d’aquesta zona, de sòls sorrencs pobres, són les brolles de brucs. L’estrat arbori és format per suros i pins pinyers i l’estrat arbustiu, dens i atapeït, és dominat pels brucs. Històricament s’ha utilitzat aquesta biomassa arbustiva per a produir feixines que servien com a combustible pels forns de la ciutat (fleques, forns d’obra, forns de calç, forges,...). Les feixines estaven formades principalment per bruc, arboç, argelaga i gatoses. La mida d’aquestes feixines depenia de l’ús però les que s’utilitzaven en els forns d’obra, eren de dos caps, solien tenir un perímetre d’una braçada. En canvi les feixines d’ús casolà o per forns de fleques eren més petites. El bruc d’escombres, com el seu nom indica, s’utilitzava per fer escombres; i de la rabassa del bruc també se’n feien pipes de fumar. Avui el bruc s’empra teixit per fer tanques per jardineria.

Imágenes