Volver

Pedra-sobre-altra

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

La Pedra-sobre-altra és una formació geològica d’interès amb un monument megalític en ple massís de Cadiretes, a una alçada de 483 m.s.n.m.. La roquera fa de límit municipal entre Llagostera i Tossa de Mar. El lloc té interès no només des del punt de vista geològic, per la seva morfologia singular formada per l’amuntegament de grans blocs granítics de formes capritxoses, sinó que també en té des del punt de vista arqueològic

La cambra sepulcral de tendència rectangular es va aconseguir extraient les terres de sota un gran bloc de pedra. Les seves dimensions són 3’40 m de profunditat per 2’60 m d’amplada. L’entrada s’emmarca amb un llarg corredor fet amb lloses i blocs amb la tècnica de la pedra seca, de 4 m. de llargada. S’hi localitzaren fragments de sílex i de ceràmica a mà Aquest monument tindria una cronologia del 2500 al 2200 aC.

Una altra curiositat d’aquest punt d’interès és la inscripció gravada en un dels blocs superiors que deixa constància del topònim del lloc, amb data de l’any 1799.

Imágenes