Volver

Pedrinyà

Route POI
Arquitectura
Ficha

Introducción

L'església de Sant Andreu de Pedrinyà és una obra romànica dels segles XI i XII, del municipi de la Pera, restaurada als anys 70. L'hemicicle presbiteral era decorat amb pintures murals romàniques considerades del segle XII o inicis del XIII d'un pintor anònim dit "Mestre de Pedrinyà". Actualment s’exposen al Museu d'Art de Girona. L'àbsida és semicircular i té una finestra estreta al centre, d'arc de punt rodó i de doble esqueixada. Per l'exterior té decoracions llombardes entre quatre lesenes. La volta de la nau era de canó, però ha estat reformada en part. La forma de canó només s'acusa en un tram pròxim al presbiteri; la resta és apuntada. L'arc triomfal és de mig punt i la volta de l'absis té forma de quart d'esfera. La porta d'entrada original era lateral i d'un sol arc de punt rodó. Ha estat reconstruïda a base dels elements descoberts en la restauració. La façana actual és l'única part del monument que, en el seu estat actual, mostra elements resultants de reformes tardanes. La portalada és rectangular. Davant d'ella, a manera de pòrtic, hi ha una construcció coberta amb volta apuntada sobre la qual hi queda una terrassa (segles XVII i XVIII). Sobre la façana s'aixeca el campanar de cadireta de dues arcades sostingudes per pilastres. Les pilastres es creu que són, almenys en part, d'època romànica; les arcades pertanyen, en el seu estat actual, a les reformes posteriors.
Imágenes