Volver

Prats de dall i boscos de ribera de la Ral

Route POI
Paisajes
Ficha

Introducción

La zona on ens trobem, en aquesta plana a tocar del petit nucli de la Ral, és especialment interessant en referència al patrimoni natural de la plana al·luvial de muntanya amb un paisatge de gran atractiu paisatgístic i natural, amb prats de dall, boscos de ribera i nuclis de fageda i roure pènol. Està inclosa dins la Xarxa Natura 2000 Riberes de l’Alt Ter. És un espai natural protegit que engloba les ribes del riu Ter des de Camprodon fins a Ripoll, un tram del riu Ritort i també algunes planes i zones boscoses properes. Engloba diversos hàbitats d'interès comunitari com ara les vernedes (boscos de ribera), les rouredes de roure pènol, les fagedes acidòfiles, els prats de dall i els rius i torrents amb sargars.

Imágenes