Volver

Can Verdaguer

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Existeixen notícies d'aquest mas des del segle XIII, inicialment la família Verdaguer eren pagesos de remença. En un temps determinat, el ciutadà de Girona Bernat Samsó hauria posseït el domini directe del mas Verdaguer, amb els drets dominicals i nominals que li tocaven en virtut de la llei. En la documentació del mas, l'hereu Verdaguer sempre hi figura com a senyor o senyora útil del mas. L'hereu del mas més antic conegut és en Ramon Verdaguer, que hi figura en un document del 21 de setembre de 1266. El pergamí més modern és del 13 de setembre de 1636, on hi consta Salvador Verdaguer com a pagès de Sant Gregori. Sota del mas hi ha la resclosa de Can Verdaguer, d'on neix el canal que passa per "El Molí" i rega les terres.

Imágenes