Volver

Murs de pedra seca

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

En aquest tram del camí de pujada a la serra de Montllober crida la nostra atenció la presència de múltiples murs de pedra seca, que abancalaven aquesta petita vall.

Aquesta construcció és el testimoni de l’aprofitament agrícola que es feia d’aquestes terres. Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents formant feixes i aconseguint guanyar terreny cultivable. A més, aquestes construccions permetien frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió.

Aquests murs es feien sense cap aglomerant per unir-les se sobreposaven diverses filades de pedres del mateix terreny i es mirava que quedessin ben encaixades.

Els murs de pedra seca són de gran importància pels éssers vius, com per exemple insectes, de gran importància per al control de plagues i la pol•linització dels cultius, però també per a rèptils i petits mamífers.

Imágenes