Rutes pel Cami Ral de la Serra de Bellmunt-Almenara
Volver

Els guixos de les planes

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Aquests secans amb guix esdevenen un hàbitat singular amb plantes especialitzades.
Si us hi fixeu, en els marges al llarg del camí, veureu unes pedres de color blanc a gris clar, que semblen desfer-se: són els guixos. També en podeu trobar unes altres amb el guix en forma de làmines, molt bonic.

Però d'on venen aquests guixos?
- Fa 45 milions d'anys, abans que hi hagués aquesta serra, tot era una gran depressió (la del Ebre) coberta per un mar interior.
- Fa 35 que aquest mar comença a evaporar-se i al fons precipiten sals i guixos formant roques evaporítiques, de baixa densitat i flexibles.
- Un cop evaporat, 25 milions d'anys enrere, la plana seca és travessada per rius que aporten materials erosionats dels Pirineus, formant sediments de sorres, llims, argiles. A les planes apareixen llacs amb sediments que donaran lloc a les roques calcàries.

- Posteriorment a la zona on som, transició entre la plana i els pre-Pirineus, es produeix un plegament invertit (n), i no (u), en sentit E-O donant lloc a la serra de Bellmunt.
- Aproximadament fa 6 milions d'anys es forma el riu Ebre. Vol dir que en aquesta conca ,on hi havia hagut un mar, es dóna un procés erosiu que ho arrossega tot cap al drenatge natural on avui trobem el riu Ebre. La serra de Bellmunt també s'erosiona i marxen les capes superficials de la (n) formades per llims, argiles i calcàries, formant aquest relleu pla de vall enlairada i deixant al descobert els guixos.

Imágenes