Rutes a l'Espai Natural de la Serra de Bellmunt
Volver

Terraplè de Castellserà

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Abans hem passat per la Trinxera de la Caserna i sabeu on va anar a parar tota aquella terra que es va treure?  Doncs per fer aquest terraplè, necessari per mantenir el nivell de canal i poder passar la vall d'Aladrell que obre pas a la serra cap a Castellserà.

El canal ja ha suposat una barrera important pel moviment de la fauna terrestre però s'agreuja si a més hi sumem la construcció de terraplens.

Com passa avui dia amb les infraestructures de la xarxa viària, cal contemplar passos per a la fauna i sobretot els desguassos de les escorrenties d'aigua del terreny. Per solucionar aquest últim es va construir "l'alcantarilla" (llegiu el plafó)

Si pareu l'orella de cara a la pollancreda de sota, podeu sentir el picot verd repicar en un tronc o bé el seu cant semblant al d'un cavall.

Els talussos són plens de lledoners i sobretot falses acàcies, un ambre molt emprat en les reforestacions de marges de rius i rieres, amb una elevada capacitat de rebrotar d'arrel, el que el fa adient per contenir les terres en pendent.

Imágenes