Ficha

Introducción

Coves i avencs. Ens situem a les parts més amagades de la Serra Alta, una petita serra calcària a l’extrem nord-occidental del Massís de Bonastre amb alçades superiors als 200 m. Trobem una elevada densitat de vegetació natural composta bàsicament per màquies, garrigues i brolles litorals. La característica principal d’aquesta serra són la quantitat de coves i avencs, destacant la Cova del Manou o Avenc de la Serra Alta, situada a pocs metres, d’uns 25 metres de fondària, formada per processos càrstics importants. En aquest punt i a la part baixa del barranc apareixen diferents construccions que en altres temps eren utilitzades com a pous de gel pel seu enclavament ideal. En temps posteriors podien haver tingut altres funcions, per les ampliacions que s’hi observen.
Imágenes