Volver

Canvi terreny argila

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Durant el recorregut podrem anar veient diferents canvis d'estrats que sovint es veuen molt clarament si ens anem fixant en el color, la textura i les formes de les pedres que trepitgem.

En aquest punt passem d'un substrat molt més argilós de color més ataronjat, pels components de ferro, a un altre de més pedregós i de color gris fosc ja que es tracta de pissarres. 

La mida del gra i composició de les roques, donen característiques peculiars al terreny que determina, per exemple, la vegetació que podem trobar. 

Imágenes