Volver

El mas

Ficha

Introducción

Un cop abandonada la carena de la serra de les Obagues, i al llarg del tram de tornada de l’itinerari, hem anat trobant alguns masos ara ja abandonats. Ara ens trobem a davant del mas de Modesto, de petites dimensions.

La funció dels masos era la d’aixopluc temporal de pagesos i animals quan aquests anaven al tros, mentre s’havia de cultivar la terra o fer la collita. Com més allunyades estaven del poble i més grans eren les terres, més hi havia  necessitat de fer vida al mas.

Normalment tenien dues plantes i es construïen amb pedra seca, o pedra seca i fang cobert de guix. Acostumava a haver-hi dues portes, la de baix que donava accés a la quadra, i la de dalt d’entrada a l’habitatge.

A la part baixa es guardaven les eines de camp i també hi havia un racó per l’animal, mentre que la planta constava de dos espais, un dedicat a la cuina i un altre destinat a fer la migdiada i dormir.

Imágenes